Bewegend Kind

Kinderen in beweging brengen is niet alleen leuk, maar ook van onschatbare waarde voor hun ontwikkeling. Daarom introduceert Welzijnskwartier voor kinderen vanaf 4 jaar het nieuwe beweegprogramma "Bewegend Kind" bij KOK kinderopvang.

 

 

Fitter en vaardiger met het Bewegend Kind traject

Bewegend kind


Ja, onze kinderen – en wij- zitten veel. Te veel. Daarbij komt ook nog eens het vele schermgebruik. Daarom blijft het stimuleren van lichaamsbeweging bij kinderen van vitaal belang voor hun algehele welzijn en ontwikkeling.
De beweegmakelaars van Welzijnskwartier implementeren daarom het bewegingsinterventieprogramma Bewegend Kind bij KOK Kinderopvang. Dit programma richt zich op het stimuleren van beweging en het ontwikkelen van motorische vaardigheden bij kinderen.
Ze willen kinderen korte, actieve bewegingsspellen aanbieden die hen motiveren om deel te nemen aan bewegingsactiviteiten. De pedagogisch medewerkers spelen hierin een centrale rol. 


Gedurende 8 weken werkt de beweegmakelaar op locatie samen met pedagogisch medewerkers om activiteiten en beweeglessen te ontwikkelen en te implementeren. Na deze intensieve periode zullen de locaties blijvend profiteren van beweegmaterialen die hen worden verstrekt.
Het wordt ondersteund door een online platform met beweeglessen en materialen, waarbij bewegend leren ook een rol speelt.

Stimulerende omgeving

 

Een stimulerende omgeving kan helpen om de kinderen meer te laten bewegen. Alle locaties van KOK Kinderopvang zijn dusdanig ingericht, dat het uitdaagt om te bewegen en te spelen. Natuurlijk leent de ligging van de Duin- en Bollenstreek zich uitstekend om actief bezig te zijn met kinderen. De duinen in, het strand op, naar het bos, speeltuinen, opties genoeg. Maar het komt niet vanzelf. Het moet de kinderen wel geleerd worden hoe ze kunnen bewegen en sporten. 

Plezier in bewegen

Het doel van het van het Bewegend Kind programma is om kinderen actief te betrekken bij beweging. Op de kinderopvang zijn kinderen vaak al in beweging, maar deze interventie richt zich op het gericht aanleren van basisbewegingsvormen door pedagogisch medewerkers. Het bevorderen van plezier in bewegen staat hierbij centraal.


Een van de uitdagingen waar ze tegenaan lopen is dat het niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is om bepaalde basisbewegingsvormen uit te voeren. Dit kan invloed hebben op hun verdere motorische ontwikkeling en zelfvertrouwen. Daarnaast speelt de groeiende invloed van schermtijd en het vele zitten op school een rol bij de motorische ontwikkeling van kinderen.
Een goede motoriek heeft effect op het cognitieve en sociale vermogen van een kind. Hoe vaker het kind in aanraking komt met begeleid bewegen, hoe sneller hij of zij dit leuker gaat vinden en fitter wordt. Fitter in hun lijf en fitter in hun hoofd.


De beweegmakelaar heeft eigenlijk 3 rollen; beweegprofessional om ervoor te zorgen dat de oefeningen goed worden uitgevoerd, er geen blessures ontstaan en de kinderen zich goed ontwikkelen, de opleider voor pedagogisch medewerkers, zodat zij het met plezier en kennis kunnen overnemen en de rol van entertainer om bewegingsactiviteiten leuk en effectief te maken.

Samenwerking


KOK Kinderopvang en Welzijnskwartier hebben de samenwerking met elkaar gevonden tijdens een JOGG-bijeenkomst. De wens werd uitgesproken voor een meer integrale samenwerking tussen verschillende partijen. De samenwerking richt zich op het stimuleren van beweging onder kinderen binnen de Duin- en Bollenstreek en wordt ondersteund door JOGG voor interventies en sportmaterialen. 
Door deze gezamenlijke inspanningen wordt er een belangrijke stap gezet om kinderen actief en gezond op te laten groeien, waarbij beweging een integraal onderdeel is van hun dagelijkse routine.


Straks hebben meer kinderen plezier in bewegen, hebben ze hun vaardigheden verder ontwikkeld én worden beweegspelletjes dagelijks geïntegreerd door de pedagogisch medewerkers. Op naar een vitale en gezonde toekomst voor de kinderen. 
 

Ook Bewegend Kind bij jouw BSO?

Wil je meer informatie over het programma Bewegend Kind?
Neem dan contact op met onze beweegmakelaar Raymond Lempers. 

Foto van Raymond Lempers

Raymond Lempers

Sociaal Werker - Sport / Beweegmakelaar

Nieuws