BLOG: Terugblik 2021 Raad van Advies

Geschreven door Renate van Leeuwen - Raad van Advies

Sinds begin dit jaar is Project Talent van start gegaan. En hoe! Verschillende jongeren hebben het traject succesvol afgerond en hun talenten en vaardigheden ontwikkeld. Iemand heeft er zelfs een baan aan overgehouden. En het allermooiste? Dat deze jonge mensen uit de Duin- en Bollenstreek hebben ontdekt hoe bevredigend en betekenisvol het is om iets goeds te doen voor een ander.  

Project Talent heeft een Raad van Advies bestaande uit vijf jonge mensen uit de Duin- en Bollenstreek die zich buigen over allerlei vragen die vanuit de vrijwilligerswerkorganisaties en/of het Welzijnskwartier komen. Zij voorzien van gevraagd én ongevraagd advies. De Raad van Advies is inmiddels ook bijna een jaar onderweg, dus de hoogste tijd voor een terugblik door voorzitter en procesbegeleider Renate van Leeuwen. In januari volgt een vooruitblik met de plannen voor 2022.  

Wat heeft de Raad van Advies het afgelopen half jaar gedaan?  
Sinds de start in maart heeft de Raad meermaals vergaderd, ongeveer 1 keer per maand, en van daaruit meerdere schriftelijke en mondelinge adviezen geleverd waar verschillende DOE-plekken en organisaties in de Duin- en Bollenstreek volop gebruik van maken.  

Voor het eerste advies richtte de Raad zich op verschillende vragen die vanuit vrijwilligersorganisaties gesteld werden: wat is er nodig om jongeren het beste tot hun recht te laten komen binnen een vrijwilligersorganisatie. Hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat jongeren houvast krijgen? Hoe kun je ze het beste begeleiden bij zaken waar je zelf als organisatie ook nog onbekend mee bent? Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Hoe kunnen organisaties hier goed mee omgaan? Een ander advies richtte zich meer op hoe organisaties jongeren kunnen bereiken. Hoe kunnen ze aansluiten bij de belevingswereld van jongeren? Wat spreekt hen wel en wat juist niet aan?  

Ook dacht de raad afgelopen maanden actief mee met de projectleider van Project Talent, Peggy Stokkel, over hindernissen die zij tegenkwam in haar werk met jongeren en organisaties. Deze adviezen gingen bijvoorbeeld over wel of niet beginnen met flexibelere startmomenten voor Project Talent, de grootte van groepen en hoe het Welzijnskwartier organisaties mee kan nemen in het omgaan met kwetsbare jongeren die niet altijd de mogelijkheden in het onderwijs of op de arbeidsmarkt krijgen die andere jongeren wel krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen door hun sociaaleconomische status, etnische achtergrond of (psychische) gezondheidsproblemen-en uitdagingen. 

De Raad van Advies heeft over al deze vragen de organisaties van verschillende concrete handvatten voorzien waarmee ze gelijk uit de voeten kunnen. De reacties vanuit het werkveld zijn erg positief. Via mond-tot-mond-reclame zijn de schriftelijke adviezen zelfs door organisaties buiten Project Talent om opgevraagd en wordt de raad zelfs benaderd door andere gemeenten. De jongeren in de raad vinden het erg leuk om te zien hoe verschillende organisaties door hen gegeven inzichten en tips in de praktijk brengen. De jongeren bieden waardevolle inzichten. Vooroordelen wegnemen, organisaties concrete handvatten bieden om jongeren te begeleiden, te inspireren en om gebruik te maken van hun verfrissende blik en vooral: zowel jongeren als organisaties enthousiast maken zich in te zetten voor elkaar en de maatschappij als geheel! 

Het bleek dus een leuk, succesvol eerste jaar en daarom gaan we door! In januari volgt een volgende blog over de Raad van Advies met daarin hun plannen voor 2022! Op de hoogte blijven? Volg ons dan via Instagram.

Heb je, na dit gelezen te hebben, ook zin om je bij de Raad van Advies te voegen? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op met Peggy Stokkel, projectleider Project Talent, via peggystokkel@welzijnskwartier.nl.

 

 

Meer Project Talent

Project Talent (MDT) is het project voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar uit de Duin- en Bollenstreek. In februari starten er weer groepen in Katwijk, Noordwijk en Lisse. We gaan aan de slag met trainingen, individuele begeleiding en vrijwilligerswerk bij lokale organisaties. Vanaf februari start een nieuwe ronde!