3500 scholieren kregen 'skills for life': YOLO-training nog succesvoller


Na een succesvol jaar YOLO-training hebben de leerlingen van 18 scholen de training doorlopen. Maar liefst 2400 scholieren hebben in 2022 gewerkt aan skills for life, zoals respect, samenwerken en zelfbeheersing.
 
Peter Kruit: ”Met vier tot zes trainingen van dit psycho-fysieke programma wordt met veel plezier en fysieke inzet ook een groot beroep gedaan op de ontwikkeling van de motoriek en de kernwaarden samenwerking, respect, weerbaarheid, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen, (zelf)beheersing en geduld. Regelmatig wordt hierop ingezoomd met o.a. werkbladen en een boekje met praat-en kleurplaten. Zo worden spelenderwijs tools ontwikkeld voor gewenst sociaal gedrag, een gezonde leefstijl en een moreel kompas. Een actieve impuls om het geleerde in het dagelijks leven in praktijk te brengen wordt o.a. beloond met polsbandjes en een certificaat”.  

Bevordering motoriek en samenwerking
Met allerlei bewegingsvormen en spel wordt met veel plezier de motoriek ontwikkeld, samengewerkt en geleerd hoe pestgedrag kan worden voorkomen en bestreden. Groepsdynamiek wordt versterkt en groei in sociaal emotioneel gedrag gestimuleerd. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is hiervan dragende hoofdsponsor, ondersteund door Welzijnskwartier en andere partners. 

Meer informatie rond sport rond en op school

Ambities 
Extra trainers betekent meer scholen die tegelijkertijd de succesvolle training kunnen aanbieden. Welzijnskwartier werft momenteel enthousiaste trainers en wil hen opleiden. De organisatie wil de acht scholen die op de wachtlijst staan snel tegemoetkomen en uiteraard nog meer scholen uitdagen om de training in het schoolbeleid op te nemen. Aan de inspirator en hoofd trainer Yos Lotens zal het niet liggen!