Welzijnskwartier vrijwilligers

Op deze pagina vind je alle informatie die je als vrijwilliger bij Welzijnskwartier nodig hebt.

 

Hey vrijwilliger bij Welzijnskwartier!

Hebben wij jou al laten weten hoe blij we met jouw hulp en inzet zijn? Vast nog niet genoeg!

  • Dankjewel voor wie je bent!
  • Dankjewel voor wat je doet!
  • Dankjewel voor jouw tijd!
  • Dankjewel voor jouw oprechte betrokkenheid!

Tijdens je vrijwilligerswerk loop je misschien wel eens tegen iets aan of heb je vragen over hoe dingen geregeld zijn bij Welzijnskwartier. Hieronder vind je uitleg over een paar belangrijke punten die te maken hebben met vrijwilligerswerk bij Welzijnskwartier. Zit je met een belangrijke vraag? Neem dan contact op met jouw Welzijnskwartier contactpersoon. Dit is de Welzijnskwartier collega die het aanspreekpunt of de coördinator is van het vrijwilligersproject waar jij je voor inzet.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Welzijnskwartier vindt het belangrijk om rekening te houden met de veiligheid van kwetsbare mensen in de samenleving. Daarom vragen we een VOG aan voor vrijwilligers. Een VOG laat zien dat een vrijwilliger geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan die het vrijwilligerswerk in de weg staan. Een VOG is een papieren document dat iemand thuis ontvangt nadat deze wordt aangevraagd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoe werkt de VOG aanvraag bij Welzijnskwartier? Als je met een collega van Welzijnskwartier hebt afgesproken dat je vrijwilligerswerk gaat doen wordt de aanvraag voor de VOG door Welzijnskwartier digitaal in gang gezet. Jij ontvangt hierover een e-mail van Justis met als onderwerp: Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag. In deze e-mail wordt er van je gevraagd om in te loggen met je Digi-D* en toestemming te geven voor de aanvraag van jouw VOG. Dit is gratis. De VOG belandt daarna vanzelf binnen 1 á 2 weken bij jou thuis op de mat.

*Je Digi-D is jouw digitale handtekening. Wil je hier meer over weten? Klik hier.

Zó gaan we met elkaar om

Welzijnskwartier wil een organisatie zijn waar het prettig (samen)werken is. Waar inwoners, vrijwilligers en medewerkers met plezier naar toe gaan en waar respect en aandacht is voor elkaar. Daarom heeft Welzijnskwartier zes omgangsregels vastgesteld die wij binnen de organisatie hanteren. Deze omgangsregels worden gezien als basis voor een motiverende en inspirerende werkomgeving. Dit zijn onze manieren en zó gaan we met elkaar om. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vrijwilligers, medewerkers en management om hiervoor zorg te dragen.

Omgangsregels

✓ We gaan respectvol met elkaar om, zonder denigrerend of kwetsend te zijn.

✓ We zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig voelt.

✓ We komen afspraken na.

✓ We stellen elkaar vragen en staan open voor feedback.

✓ We respecteren de persoonlijke grenzen, normen en waarden van een ander.

✓ We nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen en spreken elkaar aan op deze

omgangsregels.

Welzijnskwartier tolereert geen ongewenst gedrag
Het is duidelijk hoe we met elkaar willen omgaan. Mocht je toch te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie, dan is de eerste stap om het bespreekbaar te maken. Zo definiëren wij ongewenste omgangsvormen: klik hier.

Vertrouwenspersoon

Vrijwilligers kunnen zich met vragen of signalen die zij niet willen bespreken met hun contactpersoon van Welzijnskwartier, het Vrijwilligerspanel of Coördinator vrijwillige inzet wenden tot een vertrouwenspersoon. Hiervoor is er een extern vertrouwenspersoon van een onafhankelijk organisatie beschikbaar. De vertrouwenspersoon is kosteloos en heeft geheimhoudingsplicht.

Vertrouwenspersoon Trendel: Annabel Heetvelt.
Bereikbaar op maandag t/m donderdag op 0172-760101 of per email vertrouwenspersoon@trendel.nl.

De vertrouwenspersoon kun je inschakelen wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag zoals; agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteit, pesten en discriminatie. Het gaat er niet om hoe de ‘pleger’ het bedoelt, maar om hoe jij het ervaart. Voor jou kunnen de gevolgen ingrijpend zijn.

Wat kun je verwachten van de vertrouwenspersoon?

  • Opvang en begeleiding wanneer je grensoverschrijdend gedrag ervaart tijdens het werk en hiervoor hulp en advies nodig hebt.
  • De vertrouwenspersoon zal samen met jou bespreken of het mogelijk is om de situatie zelf op te lossen.
  • Je wordt geïnformeerd over de mogelijke oplossingen en routes.
  • Je krijgt begeleiding wanneer je besluit de melding van het ongewenste gedrag aan te geven bij een Welzijnskwartier medewerker, directie of bestuur.

Wij helpen je graag

Foto van Carmen van Wort

Carmen van Wort

Coördinator Vrijwillige Inzet