Jongerenraad Welzijnskwartier brengt advies uit: breng aanbod jongeren bij elkaar

De afgelopen tijd heeft de jongerenraad van Welzijnskwartier onderzoek gedaan naar de eenzaamheid onder jongeren in de Duin- en Bollenstreek. Er werden jongeren ondervraagd, gebrainstormd en navraag gedaan bij andere gemeenten. Wat blijkt? Er is veel aanbod, maar dit kan veel beter in beeld gebracht en gecommuniceerd worden.

Hiervoor is er een enquête uitgezet onder jongeren tussen de 12 en 24 jaar met 51 respondenten, is er onderzoek gedaan via het internet en navraag gedaan bij andere gemeenten. Allereerst is er gekeken naar in hoeverre het aanbod aansluit met de behoefte van eenzame jongeren. Het aanbod in de Duin- en Bollenstreek bestaat onder andere uit Join Us, verenigingen waaronder sport-, muziek-, en kerk gerelateerd, welzijnswerk en culturele activiteiten zoals een boekenclub. Uit de uitgezette enquête onder jongeren uit de Duin- en Bollenstreek blijkt dat een groot deel van de jongeren deelneemt aan activiteiten zoals kerkelijke clubs, jongerenwerk, scouting, buitenschoolse activiteiten op scholen, sportverenigingen en muziekverenigingen. Uit deze categorieën zijn vooral jongerenwerk en sportverenigingen populair. Ruim 82 procent geeft aan dat het meedoen aan activiteiten helpt bij het tegengaan van eenzaamheid.

Daarnaast is onderzocht hoe eenzame jongeren beter in beeld kunnen worden gebracht en worden bereikt. De suggesties die volgden uit de enquête zijn om de drempel lager te maken om zich ergens voor aan te melden, gerichtere activiteiten organiseren en meer bekendheid rondom het aanbod te creëren. Een voorbeeld dat genoemd werd om een duidelijke plek te maken voor het totale aanbod, omdat het voor jongeren lastig is om te vinden wat er allemaal is met betrekking tot het aanbod en wat de verschillen en overeenkomsten zijn.

Om de sociale contacten te verbeteren onder jongeren die daar moeite mee hebben is het dus cruciaal om te richten op de communicatie en presentatie van het aanbod. Hierbij geven de jongeren aan behoefte te hebben aan duidelijkheid, zichtbaarheid, overzicht en toegankelijkheid. De scholen zijn een netwerkpartner waar de doelgroep bijna geheel aanwezig is en te bereiken is. Een optie is om een kleine informerende les aan te bieden of filmpje die begin van het schooljaar gegeven kan worden om de eenzame jongeren te informeren en te activeren deel te nemen als ze dat willen. Daarbij kan de school gevraagd worden een mail te sturen aan ouders en/of leerlingen dat er aanbod is. Daarnaast is het bekendmaken en bijeenbrengen van het aanbod een grote prioriteit waarbij een centraal punt deze informatie communiceert naar jongeren.

Lees het advies van de jongerenraad hier

Ken jij een jongere die ook graag zich buigt over onderwerpen die jongeren raken? Of wil jij zelf met jouw mening de wereld iets mooier maken? Meld je aan voor de Jongerenraad.

jongeren op skatebaan spelen met step en skateboard