We have a dream


Wij zijn trots op en sterk in sociaal werk. Samen realiseren we onze droom. Wij zijn klaar voor de komende vier jaar. En jij? Doe je mee?

Beleidsplan 2023-2026

Welzijnskwartier wil zich de komende jaren omvormen tot een netwerkorganisatie waarbij vernieuwing en ondernemerschap voorop staan. Dit vraagt om een zelflerende organisatie die steeds zoekt naar verbeteringen en innovaties. We willen ons inzetten voor belangrijke maatschappelijke thema's waarin wij samen met anderen het verschil kunnen maken.

Wij geloven in de kracht van verbinden en willen samenwerken met bedrijven en organisaties in de Duin- en Bollenstreek die in onze droom geloven: een samenleving waarin iedereen er toe doet, erbij hoort, anderen ontmoet en zinvol bezig is.

Lees het Strategisch Beleidsplan van Welzijnskwartier 2023-2026

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

We have a dream – Nieuw beleidsplan Welzijnskwartier 2023 - 2026 
 

Welzijnskwartier heeft een nieuw beleidsplan. Ook de komende vier jaar willen wij als sociaal welzijn organisatie werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet, erbij hoort, anderen ontmoet en zinvol bezig is. 
 
Wat staat er in het beleidsplan? 
De samenleving staat voor forse uitdagingen waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Het ik-tijdperk is voorbij. Jongvolwassenen willen werken voor organisaties die de wereld net even mooier maken. En organisaties willen graag bijdragen aan die wereld, maar zijn zoekende. Wij hebben niet alle antwoorden, maar willen de zoektocht naar impact initiëren. Het nieuwe beleidsplan is gepubliceerd op 14 februari 2023 en zet koers voor de komende vier jaar. 
 
Gezamenlijke droom waarmaken 
Bij het maken van dit strategisch beleidsplan hebben wij met inwoners en diverse partners gesproken over wat nodig is om de grote maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Samen werd er gezocht naar oplossingen en nieuwe werkwijzen. Naar een gezamenlijke droom, waarin iedereen mee kan doen.  

Andere manier van denken, zorgen en samenwerken 
We zetten in op preventie, eigen kracht en een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet, erbij hoort en ontmoet. Voorkomen is hierbij belangrijker dan genezen. Dat vraagt om een andere manier van denken, zorgen en samenwerken. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid geeft hierbij richting.  
 
Innovatie en ondernemerschap 
Wij willen onszelf de komende jaren omvormen tot een netwerkorganisatie waarbij vernieuwing en ondernemerschap voorop staan. Wij willen ons inzetten voor belangrijke maatschappelijke thema's waarin Welzijnskwartier, samen met anderen, het verschil kan maken. Thema's als veerkrachtige jeugd, armoedebestrijding, mantelzorg in balans, versterken van de gezonde leefstijl, sterke sociale wijken, een inclusieve samenleving en verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Wij geloven in de kracht van verbinden en samenwerken met bedrijven en organisaties in de Duin- en Bollenstreek die deze droom geloven: een samenleving waarin iedereen ertoe doet, erbij hoort, anderen ontmoet en zinvol bezig is. 
 
Meedenken en meedoen! 
Enthousiast over de droom? Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en ook bij Welzijnskwartier. Daarom zetten wij ons in voor een leven lang ontwikkelen, een leven lang vrijwilligerswerk. Word daarom vrijwilliger bij Welzijnskwartier en ontdek hoe leuk modern vrijwilligerswerk is. Meer weten? Of even sparren? Mail naar ikdoemee@welzijnskwartier.nl 

Lees het Strategisch Beleidsplan van Welzijnskwartier 2023-2026

 

Nieuws