Missie en visie

Welzijnskwartier Doe(t) Mee is onze slogan. Wij willen dus dat iedereen mee doet in de samenleving. En dat medewerkers met plezier hun werk doen. Daarom is er veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Ik heb een goed idee voor jullie organisatie

Missie & visie

Welzijnskwartier is een ondernemende sociaalwerk-organisatie die staat voor een inclusieve samenleving. Onze sociaal werkers zijn toegerust en gedreven om mensen en wijken in hun kracht te zetten. We faciliteren (groepen) inwoners hun zelfregie te versterken en gebruiken daarbij methodieken waarbij formele en informele hulp in balans komt. Eigenmachtig beslissingen nemen werkt immers preventief, maakt gelukkiger, creëert minder uitval en verlaagt het beroep op (zorg)voorzieningen. We ondersteunen en betrekken het wijkteam en ketenpartners bij de uitvoering van onze visie. Hierdoor weten wij elkaar razendsnel te vinden als er uitval dreigt of wanneer het tijd is om af te schalen.

 

Kwaliteit

Onze professionals en vrijwilligers zijn in alle wijken en buurten actief, op straat en in Huizen van de Wijk. Als geen ander weten we wat er leeft en signaleren we via deze netwerken knelpunten. Onze activiteiten zijn integraal, resultaatgericht en gericht op Meedoen. We bouwen mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. ‘Iedereen doet mee!’

Ouderen wandelen over brug

Over onze organisatie

Welzijnskwartier is opgericht op 1 januari 2014 en telt zo'n 90 medewerkers. Onze sociaal werkers werken samen in diverse wijkteams en houden zich onder andere bezig met preventie, advies en ondersteuning, gezonde leefstijl (Sport en Bewegen) Cultuur en participatie en integratie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van Accommodatiebeheer, Sociaal Beheer, Communicatie en HR. Met behulp van ons organogram kunt u lezen hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit.

Mensen die vis eten in de Goerie