Missie en visie

Iedereen doet ertoe, hoort erbij, ontmoet en is zinvol bezig. En dat midden in een inclusieve samenleving, want daar staan wij voor! Wij stimuleren dat iedereen actief mee kan doen, met specifieke aandacht voor mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is.

Ik heb een goed idee voor jullie organisatie

Missie, visie & kernwaarden

Onze sociaal werkers zijn toegerust en gedreven om mensen en wijken in hun kracht te zetten. Wij gaan uit van ieders eigen kracht en faciliteren (groepen) inwoners hun zelfregie te versterken. Daarbij gebruiken we methodieken die de formele en informele hulp in balans brengen. Eigenmachtig beslissingen nemen werkt immers preventief, maakt gelukkiger, creëert minder uitval en verlaagt het beroep op dure en schaarse (zorg) voorzieningen.

Onze kernwaarden spelen een grote rol in onze organisatie. Deze hebben we samen met ons belangrijkste kapitaal opgesteld en ingevoerd: onze medewerkers. We stellen onze kernwaarden centraal in alles wat we doen. Ze leggen uit waar we voor staan en hoe we ons gedragen.

Professioneel met lef
We zijn deskundig en experimenteren graag met bewezen methodieken. We durven fouten te maken en daarvan te leren.

Verbindend met respect
We stellen verbinding centraal, binnen én zeker ook buiten het sociaal domein. We zien iedere relatie en ontmoeting, en alle dialogen als waardevol en hebben respect voor iedereen en ieders mening.

Innovatief ondernemend
We omarmen sociaal-werkinnovaties en willen daar koploper in zijn. Waar mogelijk financieren we onze diensten met derdengelden.

Betrokken met aandacht
We zitten niet op een eiland, maar zijn en worden betrokken. We willen weten waar de samenleving naartoe gaat en daar mede richting aan geven.

Kwaliteit

Onze professionals en vrijwilligers zijn in alle wijken en buurten actief, op straat en in Huizen van de Wijk. Als geen ander weten we wat er leeft en signaleren we via deze netwerken knelpunten. Onze activiteiten zijn integraal, resultaatgericht en gericht op Meedoen. We bouwen mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. ‘Iedereen doet mee!’

Ouderen wandelen over brug

Over onze organisatie

Welzijnskwartier is opgericht op 1 januari 2014 en telt zo'n 90 medewerkers. Onze sociaal werkers werken samen in diverse wijkteams en houden zich onder andere bezig met preventie, advies en ondersteuning, gezonde leefstijl (Sport en Bewegen) Cultuur en participatie en integratie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van Accommodatiebeheer, Sociaal Beheer, Communicatie en HR. Met behulp van ons organogram  kunt u lezen hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit.

Mensen die vis eten in de Goerie