Jongerenwerk op school

Vallen en opstaan, hoort bij opgroeien. Daarmee ontdekken jongeren hun eigen talenten en identiteit. Maar soms is daar wel wat extra ondersteuning bij nodig. Ondersteuning waarbij de ketenpartners goed moeten samenwerken. 

Contact

Jongerenwerk op school

Opgroeien gaat vaak gepaard met grenzen opzoeken, daar net even overheen gaan, gevolgen van je eigen gedrag zien en bovenal je eigen identiteit en talenten ontdekken. Soms is daar een stukje extra pedagogische begeleiding bij nodig. Daarmee voorkomen we dat jongeren ontsporen of radicaal worden. In de extremere gevallen gebeurt dat in de zogenaamde ‘keten’, waarin gemeenten, voortgezet onderwijs, politie, HALT, jeugdzorg en welzijnsorganisaties allemaal hun eigen rol hebben. Wij hebben de ambitie om deze ketenaanpak in de Duin- en Bollenstreek te verbeteren.

It takes a village to raise a child
Met de juiste ondersteuning versterken we de schoolcarrière van (potentieel) kwetsbare jongeren. Met die ondersteuning kunnen zij zich maatschappelijk ontwikkelen op het gebied van culturele-, sociale-en sportieve vorming. Wij bieden op maat gemaakte- en vraaggerichte activiteiten en stimuleren jongeren om zelf activiteiten te organiseren. We werken vraaggericht. Dat doen we buiten school, maar steeds vaker ook op school. Alleen gezamenlijk kunnen we de systeemwereld van de jongeren doorgronden en daar op de juiste manier op inspelen, zoals bedoeld in de uitspraak ‘It takes a village to raise a child’.

Samenwerking met voortgezet onderwijs
Onze sociaal werkers met specialisatie jongeren werken steeds meer samen met het voortgezet onderwijs. Door deze samenwerking kunnen we snel en makkelijk signalen, trends en informatie met elkaar delen en oppakken. Concreet zetten we in op de volgende zaken:

 • Op en rond het schoolplein: in herkenbare kleding staan we regelmatig in pauzes en na schooltijd op en rond het schoolplein. Daar zien we wat er gebeurt en gaan we met jongeren in gesprek over zowel positief als negatief (groeps)gedrag en conflicten. Indien nodig geven we deze gesprekken een vervolg op straat of in een jongerencentrum.
 • Activiteiten op school: onze sociaal werkers weten met welke activiteiten ze met jongeren in contact kunnen treden. Denk hierbij aan samen sporten, teambuilding en themasessies over onderwerpen die onder jongeren spelen.
 • Zorgoverleg op school: omdat we zoveel met jongeren praten, weten we waar het goed en minder goed gaat. Via het Zorgoverleg delen we deze kennis met leraren, mentoren, zorgcoördinatoren en directie. Uiteraard doen we dat alleen als dat niet ten koste gaat van de vertrouwensband die we met jongeren opbouwen en als dit ten goede komt van de jongeren. 
 • Individuele begeleiding: op individueel niveau werken we samen met de lokale jeugdhulpverlening die werkzaam is op de school, zoals het JGT. We verwijzen door als opschaling nodig is en zijn dè partij om naar af te schalen. Indien er geen individuele ondersteuning is vanuit de jeugdhulpverlening gaan we in gesprek met de school over de invulling hiervan. Hierbij valt te denken aan het inzetten van pluscoaching waarbinnen we overbelaste jongeren helpen hun startkwalificatie te behalen. En talentcoachingvoor jongeren die door allerlei omstandigheden zijn uitgevallen.
 • Trainingen en programma's voor leerlingen:
  • Gastlessen over do’s & don’ts voor vloggen.
  • Voorlichtingsprogramma Shitzooi over cyberpesten en sexting.
  • Tijdens feestjes op school geven we laagdrempelige voorlichting over drugs, lachgas en alcohol.
 • Trainingen en presentaties voor docenten en mentoren: we kunnen alleen resultaat boeken als we samen optrekken. Daarom geven we presentaties en voorlichting aan docenten en mentoren over zaken die wij op de (digitale) straat en in jongerencentra tegenkomen. Gezamenlijk bepalen we vervolgens de juiste plannen van aanpak.

Tot slot: samenwerking met de conciërge
Een van de belangrijkste succesfactoren voor het voorkomen van (school)uitval is de samenwerking met de conciërge. De conciërge heeft namelijk 'gewoon' contact met jongeren en weet daardoor veel over wat er leeft op school en onder jongeren. Onze sociaal werkers kunnen daar een belangrijke aanvulling op geven, waarmee de rust en veiligheid op school beter bewaakt kunnen worden.

Wij helpen je graag

Foto van Nadine de Koning

Nadine de Koning

Sociaal Werker - Jongeren

Jongerenwerker Katwijk aan Zee