In gesprek met een vluchteling

Er bestaan nogal wat vooroordelen over vluchtelingen. Ook onder jongeren. Daarom zijn we gestart met het project In Gesprek, waarin basisschoolleerlingen echt kennismaken met mensen die gevlucht zijn uit verre landen.

In gesprek met een vluchteling

Vluchtelingen, iedereen heeft er een mening over. We horen en lezen erover en vormen zo onze mening. Soms is deze gebaseerd op feiten, maar vaak op een misvatting of vooroordeel. Vluchtelingen zijn mensen uit een vreemd land die ons vragen om bescherming. Maar wie zijn deze mensen en waarom vluchten ze? Ze lijken meer op onszelf dan jongeren soms denken. Het zijn gewone mensen die een gewone baan hadden, in een gewoon huis woonden en een gewone hobby hadden. Mensen met een gewoon leven die het beste willen voor hun eigen kinderen. 

In Gesprek: een geweldige gastles
In 2019 startte Welzijnskwartier met het succesvolle project In Gesprek. Met In Gesprek bieden we leerlingen in Katwijk de mogelijkheid om statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) te ontmoeten in de klas. Met als doel om laagdrempelig kennis te maken en vooroordelen weg te nemen. Tijdens de gastlessen horen leerlingen persoonlijke verhalen van statushouders. Waarom ben je gevlucht? Was dat gevaarlijk? Wat betekent een nieuw leven opbouwen? Vind je het Nederlandse eten lekker? Allemaal vragen waar leerlingen antwoord op krijgen. 

Veel indruk

De ‘vluchtverhalen’ maken telkens weer veel indruk in de klas. Door de toegankelijke opbouw van de gastles durven de kinderen in alle openheid vragen te stellen en het gesprek aan te gaan, met de statushouder en met elkaar. Door die gesprekken ontstaat er begrip en worden vluchtelingen mensen met een verhaal. Mensen van vlees en bloed. 

Praktische informatie
De voorlichting wordt uitgevoerd door een sociaal werker van Welzijnskwartier en een vluchteling met een verblijfsstatus. De gastles is altijd maatwerk, duurt ongeveer één uur en is gratis. 

Vanwege het succes op basisscholen wordt het project In Gesprek uitgebreid naar voortgezet onderwijs, maatschappelijke instellingen en de politiek. We komen graag langs. 

Jongere die achter hek langs kijkt

Meer informatie?

Foto van Dennis Ackermann

Dennis Ackermann

Sociaal Werker - Statushouders