Maatschappelijke begeleiding statushouder

Integratie en participatie gaan niet vanzelf. Snelle integratie begint bij goede informatie en praktische hulp. En dat biedt Welzijnskwartier aan statushouders.

Integratie en participatie statushouders

Welzijnskwartier verzorgt de eerste opvang van vluchtelingen die zich in de gemeente Katwijk vestigen. Het gaat hier om mensen met een (tijdelijke)verblijfsvergunning: statushouders. De nadruk van onze dienstverlening ligt op de integratie in en participeren aan de Nederlandse samenleving.

Integreren en participeren gaan niet vanzelf

Integratie en participatie gaan niet vanzelf. Snelle integratie begint bij goede informatie en praktische hulp. Gedurende een traject van drie jaar ondersteunen we als organisatie de nieuwe burgers bij het opbouwen van hun leven in de Katwijkse samenleving. Na dit traject zijn mensen in staat om grotendeels zelfstandig te functioneren in de samenleving.

Wanneer statushouders hier komen wonen, worden zij gedurende twee maanden intensief begeleid op het gebied van huisvesting, inschrijven persoonsregister, woningbouw en het regelen van nutsvoorzieningen, taalschool etc. De trajectbegeleiding start na de eerste opvang. Deze richt zich op de individuele ondersteuning van de statushouder bij het vinden van een plek in de samenleving.

Participatieverklaring

Nieuwe statushouders volgen o.a. een participatieworkshop waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij Nederlandse gebruiken, normen en waarden. Na afloop van het volgen van deze workshop wordt door hen een participatieverklaring ondertekend bij gemeente Katwijk. Met het ondertekenen verklaren statushouders er alles aan te doen om actief deel te nemen aan de samenleving.

Spreekuurcontact

Dagelijks zijn er o.a. op Huize Callao in Katwijk spreekuren, waarbij vrijwilligers de statushouders helpen met allerlei hulpvragen rondom postafwikkeling van diverse organisaties. Denk hierbij aan: facturen, verzekeringen, ziektekosten etc. Deze spreekuren gaan op afspraak: 071 403 33 23.

mensen in gesprek

Maatjes

Maatjes houden zich bezig met het samen leren verkennen van Katwijk. De statushouder gaat met zijn of haar maatje op stap, bijvoorbeeld naar de speeltuin, buurthuis, de markt en museum. Natuurlijk wordt er zoveel mogelijk Nederlands gesproken. Maatjes gaan soms ook mee naar de huisarts, tandarts of ziekenhuis.

Deelnemen aan activiteiten

Op diverse locaties in de gemeente Katwijk vinden activiteiten plaats die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals recreatie- en sportactiviteiten, open-eettafels, samen koffiedrinken, handwerken etc. Wij stimuleren de statushouders om hieraan deel te nemen ter bevordering van de integratie en participatie. Soms zorgen we er ook voor statushouders ook zelf vrijwilligerswerk bij deze verschillende activiteiten.

Zie ook ons innovatieve project 'In gesprek met een vluchteling'

twee handen naast elkaar

Stel je vraag

Foto van Dennis Ackermann

Dennis Ackermann

Sociaal Werker - Statushouders