Financiële bijdrage kinderen voor sport

Ontvang een bijdrage voor de kosten van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie voor jouw kind.

Weinig inkomen

Wil jouw kind graag meedoen, maar kun je het deelnemersgeld, cursusgeld of contributie niet betalen? Dan kun je misschien een bijdrage krijgen voor de kosten van sport-, culturele en educatieve activiteiten. Dit geldt ook voor de benodigde (sport)kleding en/of het lesmateriaal. De vergoeding van de contributie (tot € 225,- per jaar) gaat rechtstreeks naar de vereniging. Voor het volgen van zwemlessen bij Aquamar kun je maximaal €545,- aanvragen.

Voorwaarden

  • Je woont in de gemeente Katwijk
  • Je kind is tussen de 4 en 18 jaar
  • Je inkomen is maximaal 120% van de toepasselijke bijstandsnorm
  • Je kind wilt meedoen bij een georganiseerde (sport)vereniging

Aanvragen
Je kunt niet zelf een bijdrage aanvragen. Dat gaat via professionals als artsen, jeugdhulpverleners en de sociaal werkers van Welzijnskwartier.

Contact

 

Samenwerking JES Rijnland

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES) werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden. JES verbindt ouders en kinderen ook aan relevante voorzieningen in de wijk. JES Rijnland werkt intensief samen met lokale organisaties, zoals de peuterspeelzaal, scholen, de bibliotheek en Welzijnskwartier.

Wij helpen je graag

Foto van Raymond Lempers

Raymond Lempers

Sociaal Werker - Sport / Beweegmakelaar