Ondersteuning sportverenigingen en -initiatieven

Word sterker in jullie maatschappelijke rol door het betrekken van nieuwe doelgroepen

Contact

Wij ondersteunen veel sportverenigingen en sportinitiatieven in de wijk

De maatschappij verandert continu. En ook de rol van sportverenigingen verandert. Daarom heeft de gemeente Katwijk ons gevraagd om met verenigingen mee te denken over hoe zij hun maatschappelijke rol nog beter kunnen vormgeven. Denk hierbij aan thema's als: 

  • Betrekken van nieuwe doelgroepen, zoals mensen met een beperking, senioren en vrijwilligers
  • Opbouwen van een netwerk met andere verenigingen
  • Invullingen geven aan actuele trends als 'positief coachen' en inclusief sporten
  • Afstemmen en uitvoeren van gemeentelijk beleid

 

Wij helpen je graag