Alzheimer Café

Het Alzheimercafé is de ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun partner, kinderen, familie, buren en vrienden.

Contact

Praten over dementie?
Vragen over dementie?

Kom naar het Alzheimercafé in Katwijk. Om de maand praten bezoekers in alle openheid met elkaar over een leven met dementie onder leiding van deskundige gespreksleiders. Iedere bijeenkomst heeft een specifiek thema rondom dementie. Variërend van 'hoe wordt een diagnose gesteld?' tot 'wat komt er bij opname in een verpleeghuis kijken?' Uiteraard is er ook volop ruimte om vragen te stellen, om met elkaar ervaringen uit te wisselen en voor gezelligheid.


Elke 2e woensdag om de maand tussen 19.30 en 21.00 uur in de Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk aan Zee. Entree gratis. 

11 september 2024
Eerste signalen dementie en Wegwijs in zorgland; 
Signalen zoals veranderingen in gedrag, stemming, en vergeetachtigheid moeten altijd serieus genomen worden. Deze signalen kunnen wijzen op de aanwezigheid van een ziektebeeld. De verschillende vormen van dementie hebben elk hun eigen specifieke kenmerken op het gebied van gedrag, geheugen, emoties en vaardigheden. 
Leven met een ernstige ziekte als dementie vraagt om aanpassingen in het leven. Op een gegeven moment is het tijd om hulp te zoeken.  Een gespecialiseerd verpleegkundige ouderenzorg legt deze avond uit hoe om te gaan met dit ‘niet pluis-gevoel’ en over de mogelijkheden in Zorgland voor cliënten en diens naasten.  
 
13 november 2024
Verschillende soorten dementie en medicatie; 
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De vier meest voorkomende vormen van dementie zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie en frontotemporale dementie (FTD):Welke medicatie wordt er gebruikt bij welke vorm van dementie en wat is de werking? Kunnen er bijwerkingen zijn en wat is er mogelijk met medicatie? En welke invloed kan medicatie op het gedrag hebben? Tijdens deze bijeenkomst gaat een specialist ouderen geneeskunde in op de verandering bij dementie en het gebruik van medicatie. 
 
8 januari 2025
Notariële zaken; 
Dementie veroorzaakt op den duur steeds meer stoornissen in het denken, handelen en organiseren waardoor het nemen van doordachte besluiten steeds moeilijker wordt. Naasten van de cliënt moeten gaandeweg het ziekteproces steeds vaker belangrijke zaken overnemen en uiteindelijk ook beslissingen nemen. In hoeverre kan en mag dat en wat moet hiervoor geregeld worden op juridisch gebied? 
De notaris neemt je stap voor stap mee en geeft advies. 
 
12 Maart 2025
Onbegrepen gedrag en communicatie bij dementie; 
Menselijk gedrag kan veranderen door dementie. Iemand kan afstandelijk worden en in zichzelf keren. Iemand kan apathisch worden of juist veel aanhankelijker. Hoe kan je hier als naaste het beste mee omgaan en hoe te reageren.  
In alles wat we doen communiceren we met elkaar. Met en zonder woorden maken we contact en delen we informatie, belevenissen en herinneringen. Dementie maakt met elkaar communiceren lastiger. Tijdens deze bijeenkomst gaat een psycholoog in op deze gedragsverandering en worden handvatten gegeven om hiermee om te gaan. 
 
14 mei 2025
Rouw bij levend verlies; 
Na de diagnose dementie begint er langzaamaan een periode van afscheid nemen. Afscheid van vaardigheden, toekomstplannen en gewoontes die altijd zo vanzelfsprekend leken. Mantelzorgers en mensen met dementie komen daardoor in een rouwproces. Een psycholoog gespecialiseerd in rouwverwerking neemt je mee in dit proces, zodat de mantelzorger zichzelf hierin beter kan herkennen. 
 
11 juni 2025
Ineens word je mantelzorger; 
Dementie heeft grote impact op het leven. Wat doet dat met je relatie wanneer je naaste dementie krijgt? Het gecompliceerde van deze ziekte is dat diegene als mens kan veranderen. Tijdens deze bijeenkomst deelt een mantelzorger ervaringen over een periode van intensieve zorg voor zijn naaste. Er is ruimte voor uitwisseling van tips, ervaringen en ook mogelijkheden van ondersteuning zullen worden besproken. 
 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Annelies van Paridon, Welzijnskwartier Katwijk tel. 071-4033323 of mail naar anneliesvanparidon@welzijnskwartier.nl

Samenwerkingsverband 
Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, Buurtzorg Katwijk, Topaz, Welzijnskwartier, Marente en Alzheimer Nederland.

Contact

 

Wij helpen je graag

Foto van Annelies van Paridon

Annelies van Paridon

Sociaal Werker - Mantelzorg

Sociaal werker