Klachtenregeling

We zijn een lerende organisaties en blij met alle klachten, ideeën en suggesties waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Niet tevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten.

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn jou zo goed mogelijk van dienst. Toch kan er altijd iets misgaan. We vinden het belangrijk te horen waarover je niet tevreden bent, zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken en onze dienstverlening verbeteren. De eenvoudigste en vaak ook de beste oplossing is een klacht te bespreken met de medewerker of vrijwilliger die geholpen heeft. Een gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van jouw ongenoegen wegnemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kun je een gesprek aanvragen met de direct leidinggevende. Wanneer dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen.

Dat kan op twee manieren indienen:

 • E-mail aan onze klachtencommissie: klacht@welzijnskwartier.nl
 • Schriftelijk: Welzijnskwartier t.a.v. de klachtencommissie, Callaoweg 1 2223 AS Katwijk

Welke gegevens hebben wij nodig?

Om jouw klacht goed en snel te behandelen, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • De gegevens van de naam of zaak waar de klacht over gaat
 • Een beschrijving van de klacht
 • Geef ook aan of je de klacht al met de betreffende medewerker hebt besproken en wat de uitkomst daarvan was
 • Eventueel jouw idee over hoe de klacht verholpen kan worden

Ontvangstbevestiging

Nadat je een klacht hebt ingediend, ontvang je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Daarin staat ook wie de klacht in behandeling heeft. Dit is uiteraard nooit de persoon over wie de klacht gaat.

Contact binnen een week
De medewerker die de klacht behandelt, neemt binnen een week telefonisch contact op om de klacht te bespreken. Misschien hebben we al een oplossing of hebben we nog aanvullende vragen.

Antwoord meestal binnen drie weken
Tenzij anders afgesproken, krijg je binnen drie weken een schriftelijk antwoord met:

 • Een samenvatting van de klacht
 • De resultaten uit het onderzoek naar de klacht
 • De conclusies van Welzijnskwartier
 • Indien mogelijk: een voorstel voor een oplossing

Soms is er meer dan drie weken nodig om een klacht zorgvuldig te behandelen. Dat hoor je binnen drie weken na ontvangst van de klacht. We geven dan ook aan hoeveel extra tijd we nodig hebben.

Vragen?
Heb je vragen over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je het beste contact opnemen met de medewerker die de klacht behandelt.

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht door de klachtencommissie, dan kun je terecht bij de directie: 071-4033323 of schriftelijk Welzijnskwartier t.a.v. de mevrouw Gwen Spies, directeur-bestuurder, Callaoweg 1 2223 AS Katwijk.

Bekijk de complete klachtenregeling Welzijnskwartier

Regeling omgaan melden vermoeden misstand / Klokkenluidersregeling

Welzijnskwartier hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid.

Klokkenluidersregeling