Samenwerkingen

Wijkteam Katwijk

Bij het Wijkteam kunt u terecht met vragen of problemen waar iedereen mee te maken kan krijgen. Zit u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel? Heeft u zorgen over uw kinderen? Loopt uw relatie niet lekker?  Of zijn er geldproblemen? Welke vraag het ook is, u kunt terecht bij het Wijkteam. Deskundige medewerkers bieden een luisterend oor, praktische informatie en ondersteuning.

​​​​​​​Bekijk de website van het wijkteam

Kocon

Het Platform Kocon is een lokaal samenwerkingsverband op het gebied van alcohol en drugs, in de gemeente Katwijk. Het gaat hierbij om:

  • verslavingspreventie en handhaving
  • verslavingszorg
  • maatschappelijk herstel

Rond deze drie peilers ontwikkelt het Platform Kocon lokaal alcohol- en drugsbeleid. Dit gebeurt samen met de gemeente Katwijk, diverse instellingen en vrijwilligers. 

Bekijk de website van Kocon

Welzijnskwartier medewerkers die voor de klas staan met Shitzooi

Bij Binders 

Het Welzijnskwartier en Binders bieden, met steun van de gemeente Katwijk, verschillende trajecten om mensen met een afstand tot de samenleving te helpen en te begeleiden naar verschillende mogelijkheden om (weer) meer deel te kunnen nemen. Het betreft individueel maatwerk, waarin:

  • Samenwerking, hulp en begeleiding centraal staan
  • We spreken met elkaar over wat je kunt, waar je plezier in hebt, zelfvertrouwen van krijgt en wat je graag wilt
  • We samen zoeken naar een fijne en zinvolle besteding van de dag

Bekijk de website van Bij Binders

Nog meer samenwerkingen

Welzijnskwartier heeft meer dan 1000 partners. Van grote tot kleine organisaties. Van groepen tot indivuen. Welzijnskwartier heeft connecties in de gehele Duin & Bollenstreek en daarbuiten. Denk maar aan Zorg & Zekerheid, Join Us, Fonds1818 en nog veel meer.