Wie wij zijn en hoe we werken

Welzijnskwartier Doe(t) Mee is onze slogan. Wij willen dat dus iedereen mee doet in de samenleving. En dat medewerkers met plezier hun werk doen. Daarom is er veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Ik heb een goed idee voor jullie organisatie

Ondernemende sociaal-werkorganisatie

Welzijnskwartier is een ondernemende sociaalwerk-organisatie die staat voor een inclusieve samenleving. Onze sociaal werkers zijn toegerust en gedreven om mensen en wijken in hun kracht te zetten. We faciliteren (groepen) inwoners hun zelfregie te versterken en gebruiken daarbij methodieken waarbij formele en informele hulp in balans komt. Eigenmachtig beslissingen nemen werkt immers preventief, maakt gelukkiger, creëert minder uitval en verlaagt het beroep op (zorg)voorzieningen.

We ondersteunen en betrekken het wijkteam en ketenpartners bij de uitvoering van onze visie. Hierdoor weten wij elkaar razendsnel te vinden als er uitval dreigt of wanneer het tijd is om af te schalen.

 

Integraal en resultaatgericht

Onze professionals en vrijwilligers zijn in alle wijken en buurten actief, op straat en in Huizen van de Wijk. Als geen ander weten we wat er leeft en signaleren we via deze netwerken knelpunten. Onze activiteiten zijn integraal, resultaatgericht en gericht op Meedoen. We bouwen mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en aan het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. ‘Iedereen doet mee!’
 

Rolstoel sport

Kwaliteit

We monitoren onze kwaliteit en zijn voor diverse opleidingen een erkend leerbedrijf voor MBO en HBO. We hebben contact met diverse Hogescholen en Middelbaar Beroeps Onderwijs, ontwikkelen gezamenlijk nieuwe stagemogelijkheden en stellen samen met stagecoördinatoren een zo praktisch mogelijk leerplan op voor de student. Kennis en kwaliteit houden we hiermee op hoog niveau en maakt ons bewust van nieuwe mogelijkheden, methodieken en benaderingswijze. Tot slot zijn we een financieel gezonde organisatie die innoveert in lijn met de trends en ontwikkelingen in het werkveld, met oog voor de maatschappelijke waarde van onze kennis.

Mantelzorgers aan het praten

'Wij werken mantelzorgvriendelijk'

Sinds november 2019 is Welzijnskwartier in het bezit van de erkenning 'wij werken mantelzorgvriendelijk'. De erkenning is geen certificaat of keurmerk, maar een blijk van waardering. Het is een bevestiging dat de organisatie aandacht heeft voor het combineren van werk en mantelzorg. Wij begeleiden ook andere organisaties bij het behalen van deze erkenning. 

Lees verder over Werk & Mantelzorg

 

Over onze organisatie

Welzijnskwartier is opgericht op 1 januari 2014 en telt zo'n 90 medewerkers. Onze sociaal werkers werken samen in diverse wijkteamsen houden zich onder andere bezig met preventie, advies en ondersteuning, gezonde leefstijl (Sport en Bewegen) Cultuur en participatie en integratie. Daarnaast zijn medewerkers actief op het gebied van Accommodatiebeheer, Sociaal Beheer, Communicatie en HR. Met behulp van ons organogram kunt u lezen hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit.