Organisatiecultuur

Welzijnskwartier Doe(t) Mee is onze slogan. Wij willen dus dat iedereen mee doet in de samenleving. En dat medewerkers met plezier hun werk doen. Daarom is er veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Professioneel, informeel en korte lijnen

Welzijnskwartier is een middelgrote welzijnsorganisatie met een informele cultuur en korte lijnen. Bij ons werken voornamelijk sociaal werkers, zowel op MBO- als op HBO-niveau. We werken volgens het principe van Welzijn Nieuwe Stijl. Dit betekent dat kwetsbare mensen niet altijd meer aan een beroepskracht verbonden worden, maar vooral aan elkaar.

Wij vragen onze medewerkers over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Omdat we in een dynamische omgeving werken, vinden we het belangrijk dat medewerkers het vermogen hebben om in te spelen op veranderingen en kunnen blijven meebewegen met de ontwikkelingen in het vakgebied en de samenleving. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn dus belangrijk, evenals het vermogen tot zelfreflectie en aandacht voor de eigen ontwikkeling en vitaliteit. Bij Welzijnskwartier werken medewerkers die naast hun werk veelal vrijwilligerswerk doen en zorgtaken hebben. Een goede werk - privébalans vinden wij belangrijk. Welzijnskwartier heeft de erkenning mantelzorgvriendelijke organisatie.

Stijl van leidinggeven

Wij geloven in een coachende stijl van leidinggeven, vanuit een visie waarbij niet alles voorgeschreven is. We moedigen medewerkers aan om initiatieven te nemen en laten hen zelf zoeken naar oplossingen voor problemen. We ondersteunen, geven verantwoordelijkheid en ruimte en spreken mensen aan op hun resultaten. We vinden het belangrijk dat medewerkers werk doen dat ze leuk vinden en dat goed bij hun talenten past. Medewerkers gaan dan met plezier naar hun werk en Welzijnskwartier realiseert haar doelen.

Teams

Onze medewerkers werken in wijkteams. Iedereen heeft, naast een aantal generalistische sociaalwerktaken, zijn eigen vakspecialisme zoals jongerenwerk, sport, bewegen en gezondheid, wijk- en ouderenwerk, cultuur, verenigings- en organisatieondersteuning, mantelzorgondersteuning, medelanders en trajectbegeleiding. De sociaal werkers worden ondersteund door de teams Support & Control en accomodatiebeheer.

mensen aan de tafel met elkaar praten

Solliciteren

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor onze teams of voor onze partners en hebben regelmatig stageplaatsen of vacatures. Stuur voor een stageplaats een mail naar hr@welzijnskwartier.nl.

Naam welzijnskwartier op gebouw